Skip to content

Pracovné právo

logo advokat 8

 

Poskytnem Vám komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva (advokátska kancelária zabezpečuje poradenstvo tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom)
  • právne poradenstvo súvisiace s možnosťami skončenia pracovného pomeru, ako i pomoc pri udržaní stavu zamestnancov 
  • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
  • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce
  • právne služby pri získavaní potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov – cudzincov
  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov.

KONTAKTUJ NÁS

+421 908 500 580