Obchodné spoločnosti

logo advokat 8

 

Poskytnem Vám komplexné právne služby v oblasti práva obchodných spoločností, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností (Societas Europea)
  • vykonávanie právnych úkonov týkajúcich sa zmien či výmazu údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných do Obchodného registra
  • vymoženie Vašich pohľadávok
  • zastupovanie v súdnom konaní vrátane zastupovania v konaní pred Obchodným registrom atď.
  • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • komplexné právne poradenstvo vo Vašich obchodných vzťahoch
  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.

KONTAKTUJ NÁS

+421 908 500 580