Skip to content

Daňové právo

logo advokat 8

Platenie daní a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie je nevyhnutnou súčasťou podnikania. V spolupráci s našou kanceláriou si môžete svoje podnikateľské aktivity naplánovať tak, aby ste nikdy nezabudli na súvisiace daňové povinnosti. 

Keď sa daňový úrad ohlási na daňovú kontrolu alebo keď sa proti Vám začne daňové konanie, môžete zostať zneistení ako postupovať ďalej.  Ponúkame Vám komplexnú podporu pri komunikácií s daňovým úradom, a to vrátane zastupovania v konaní na prvom stupni, v odvolacom konaní, ako aj v nadväzujúcom správnom súdnictve a pri zastupovaní pred Ústavným súdom SR.

 

V tejto oblasti Vám radi ponúkneme najmä nasledujúce služby:

 

  • pripravíme pre Vás stratégiu postupu a odporučíme najefektívnejšiu komunikáciu s daňovým úradom,
  • vypracujeme pre Vás dokumenty potrebné pre daňové konanie a vopred posúdime všetky písomnosti odovzdávané daňovému úradu,
  • budeme dôsledne uplatňovať Vaše práva a budeme Vás sprevádzať daňovým konaním tak, aby boli rešpektované všetky zákonné požiadavky,
  • zúčastníme sa na miestnom zisťovaní, daňovej kontrole alebo pri iných úkonoch daňového úradu,
  • pripravíme pre Vás konkrétne odporúčania na elimináciu rizík,
  • dôkladne posúdime protokol o daňovej kontrole a odporučíme Vám ďalšie najvhodnejšie kroky.
 
 Zverte svoje daňové záležitosti profesionálom a venujte sa už len svojmu podnikaniu.  

KONTAKTUJ NÁS

+421 908 500 580