Skip to content

Finančné právo

logo advokat 8
V priebehu účtovného obdobia sa môžu vyskytnúť neštandardné obchodné a teda aj účtovné prípady. Na základe dohody s Vašou spoločnosťou môžeme riešenie takýchto prípadov vykonávať priebežne po predchádzajúcej kontrole účtovníctva, alebo podľa Vami definovaných problémov jednotlivo. Služby ekonomického poradenstva zahŕňajú:
 
  • účtovné poradenstvo
  • finančná analýza
  • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy
  • zdroje financovania
  • poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
  • pomoc pri daňovej registrácii
  • vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti

KONTAKTUJ NÁS

+421 908 500 580