sluzby 3

Trestné právo

logo advokat 8

 

Poskytnem Vám komplexné právne služby v oblasti trestného práva, v rámci ktorej zastupuje klientov – obvinených pre akýkoľvek trestný čin, ako aj poškodených akýmkoľvek trestným činom – pred orgánmi činnými v trestnom konaní (policajnými orgánmi, prokuratúrou a súdom) vo všetkých fázach trestného konania. V rámci trestného práva pre Vás advokátska kancelária zabezpečí najmä:

  • vypracovanie podaní – trestné oznámenie, podnety o podozrení zo spáchania akýchkoľvek trestných činov, ktoré pozná trestný zákon
  • obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní – vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, návrhu na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených.

KONTAKTUJ NÁS

+421 908 500 580