bxcvbcv

O Nás

logo advokat 8

JUDr. Simona Čerevková, PhD.

Profesionálne sa venujem občianskemu, obchodnému, pracovnému a trestnému právu. Mojimi stabilnými klientmi
sú obchodné spoločnosti a živnostníci, ktorí požadujú individuálny prístup, preferujú vyhotovovanie rôznych zmlúv
vrátane zmlúv upravujúcich právne vzťahy k nehnuteľnostiam, zastupovanie v súdnych sporoch a vybavovanie
agendy na obchodných registroch. Právnu pomoc poskytujem aj pre fyzické osoby. Agendu vybavujem v

kancelárii, ale po dohode s klientmi aj v ich priestoroch.

Všetkým klientom úprimne ďakujem za prejavenú dôveru.”

Simona Čerevková

 
Ak o naše služby prejaví záujem osoba, ktorej zdravotný stav alebo vek neumožňuje dostať sa po schodoch na druhé poschodie, konzultáciu poskytneme v iných priestoroch.
 

Naša spoločnosť poskytuje právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva. Špecializujeme sa najmä na občianske právo vrátane rodinného a pracovného práva, obchodné právo a právo obchodných spoločností trestného práva konkurzného práva finančného a daňového práva. 

Klientom vieme zabezpečiť kompletný právny servis vrátane zastupovania pred súdmi OČTK a všetkými orgánmi štátnej správy, spisovania žalôb, právnych podaní, vypracovania i pripomienkovania zmlúv a iných listín o právnych úkonoch. 

Untitled-1